เรากำลังมองหาพนักงานใหม่สำหรับตำแหน่งต่อไปนี้

หากคุณสนใจโปรด ติดต่อเรา

Group Position Position
ยาง พนักงานขาย+
ผู้ประสานงานฝ่ายขาย
เคมีภัณฑ์ พนักงานขาย
ผู้ประสานงานฝ่ายขาย
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต พนักงานขาย
ผู้ประสานงานฝ่ายขาย
สินค้าอุตสาหกรรม พนักงานขาย
ผู้ประสานงานฝ่ายขาย
ผู้ควบคุมคุณภาพ
บัญชี พนักงานบัญชี
ธุรการ พนักงานธุรการ

Sanyo Trading Asia Co., Ltd.

+(66) 2-652-5103

952 ชั้น 11 อาคารรามาแลนด์ ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม 10500