Image of Rubber

ยาง

หน่วยธุรกิจยางจำหน่ายยางสังเคราะห์คุณภาพสูงสู่ตลาดสำหรับทุกภาคอุตสาหกรรม

เนื่องจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีกำลังก้าวหน้า ประสิทธิภาพของชิ้นส่วนยางสำหรับรถยนต์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ IT และอุปกรณ์ OA จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและ นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานคุณภาพของวัสดุที่เข้มงวดขึ้น

แผนกของเราจำหน่ายยางหลากหลายประเภทตั้งแต่ยางเอนกประสงค์ไปจนถึงยางประสิทธิภาพสูง เช่น SBR, ยางโพลีไอโซพรีน, EPDM, ยางโพลีคลอโรพรีน, ยางอิพิคลอโรไฮดริน, ยางซิลิกอน และยางฟลูออโร เป็นต้น

หน่วยงานของเราเป็นตัวแทนในการขายสารเคมีชั้นนำของญี่ปุ่น ผู้ผลิตที่สำคัญ เช่น Mitsui Chemical, Dow Toray, Tosoh, Kuraray, Sumitomo 3M และ Osaka Soda เป็นต้น และนอกจากนี้ บริษัท MMG (ประเทศไทย) ยังผลิตยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ (ENR)

รายละเอียด เชื่อมไปยังโฮมเพจของสำนักงานใหญ่ประเทศญี่ป่น (เฉพาะภาษาอังกฤษ)
Image of Chemical

เคมีภัณฑ์

หน่วยธุรกิจเคมีภัณฑ์เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก และการค้าไตรภาคีสำหรับเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

หน่วยธุรกิจเคมีเกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก และการค้าไตรภาคีของเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ปัจจุบันหน่วยงานมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาวัสดุที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวกลางทางเภสัชกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้งขยายธุรกิจ กับประเทศกำลังพัฒนา เช่น เวียดนาม อินเดีย และอื่นๆ

เรานำเข้าเรซินคุณภาพสูง สารเติมแต่ง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อการตลาดให้กับผู้ผลิตสี, หมึก, น้ำยาขัดพื้น, สิ่งทอ, กระดาษ, กาว และหนัง

เรามีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์เคมีรายใหญ่หลายรายซึ่งส่วนใหญ่มาจากอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ด้วยความสัมพันธ์เหล่านี้ เราสามารถเข้าถึงข้อมูล การวิจัยและพัฒนาในต่างประเทศ และการพัฒนาธุรกิจเคมีในตลาดต่างๆ

รายละเอียด เชื่อมไปยังโฮมเพจของสำนักงานใหญ่ประเทศญี่ป่น (เฉพาะภาษาอังกฤษ)
Image of the Life Science

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

เพื่อปรับปรุงสุขภาพของมนุษย์และ QoL และเพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม!

ขณะนี้เราจัดหาวัตถุดิบเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตในด้านอุตสาหกรรมที่กว้างขวาง อาทิเช่น วัตถุดิบเจือปนอาหาร, วัตถุดิบเครื่องสำอาง, วัตถุดิบเพื่อการดูแลร่างกาย, วัตถุดิบในครัวเรือน, และรวมถึง ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตรอบตัวเรา รวมถึงวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ ฟิล์มประสิทธิภาพสูง, LiB - วัสดุที่เกี่ยวข้อง, วัตถุดิบสำหรับผงซักฟอก, อะโรเมติกส์, สีย้อมและเซรามิก

เราจะยังคงมุ่งมั่นในการแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อจัดหาวัสดุและบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด เชื่อมไปยังโฮมเพจของสำนักงานใหญ่ประเทศญี่ป่น (เฉพาะภาษาอังกฤษ)
Image of Industrial Products

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นธุรกิจที่พัฒนา และนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของท่านให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังนำเข้าส่วนประกอบขั้นสูงสำหรับการตกแต่งภายในรถยนต์

แผนกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทำกิจกรรมการขายชิ้นส่วนคุณภาพสูงสำหรับเบาะรถยนต์ ผลิตภัณฑ์หลักคือ GST AutoLeather Inc. (USA) ซึ่งผลิต Ge+C10:F12nuine Leather, Leggett & Platt Automotive group ซึ่ง Schukra of North America Co.(แคนาดา) และ Wuxi Leggett & Platt – Huaguang Automotive Parts Co., Ltd.China) ผลิต รองรับเอว, Pullmaflex Benelux NV (เบลเยียม) ผลิตแผ่นรองกันสะเทือน, GZ L & V Co., Ltd(จีน) ผลิตมอเตอร์ปรับที่นั่ง, L & C Changsha Cable Industries Ltd.(จีน) ผลิตสายเคเบิล Gentherm Inc. (USA) ผลิตเบาะนั่งระบบทำความร้อนและระบายอากาศ ・ECU, IEE SA (ลักเซมเบิร์ก) ผลิตระบบเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัย・ตัวเซ็นเซอร์, Veoneer (สวีเดน) ตัวควบคุมอุปกรณ์ระบบถุงลมนิรภัยในรถยนต์ นอกจากนี้เรามีผลิตภัณฑ์อื่นที่หลากหลายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด เชื่อมไปยังโฮมเพจของสำนักงานใหญ่ประเทศญี่ป่น (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

Sanyo Trading Asia Co., Ltd.

+(66) 2-652-5103

952 ชั้น 11 อาคารรามาแลนด์ ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม 10500